Slovenská federácia taekwon do - WTF - v likvidácii